Nano S เป็นอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆและไม่ระเหย เมื่อฉีดพ่นแล้วจะแทรกซึมและเคลือบไปบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ และจะยังคงอยู่บนพื้นผิวนั้นๆไปจนกว่าจะถูกเช็ดออก ล้างออก หรือถูกสัมผัสบ่อยๆ

นาโนซิลเวอร์ คือโลหะเงินที่ถูกทำให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร โลหะเงิน มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคจึงถูกนำมาใช้ในด้านการแพทย์มานานแล้ว

ดังนั้นการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาแยกโลหะเงินให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร ขนาดที่เล็กลงมากนี้ ทำให้ไปเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับเชื้อโรค
ทำให้คุณสมบัติในการขจัดเชื้อโรคเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า

นาโนซิลเวอร์ คือโลหะเงินที่ถูกทำให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร ขนาดที่เล็กลงมากนี้ ทำให้พื้นที่ผิวของนาโนซิลเวอร์เพิ่มมากขึ้น สัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า ทำให้ใช้โลหะเงินเพียงเล็กน้อย ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด รวมทั้งสามารถฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างอีกด้วย

Nano S อนุภาคนาโน ซิลเวอร์ สารต้านเชื้อไวรัส ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้มากกว่า 650 ชนิด ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไม่ระคายเคือง ปลอดภัย ออกฤทธิ์ยาวนาน ใช้ได้กับทุกพื้นผิว