Home » Product & Service » จำหน่ายสารต้านเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

          Nano S เป็นสารNano Silver ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อได้ดีกว่าทั่วไป สามารถกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียและรา ได้มากกว่า 650 ชนิด รวมทั้งเชื้อไวรัสซาร์ส (SARS, atypical pneumonia virus) ไข้หวัดใหญ่ เอนเทอโรไวรัส และอื่นๆ โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย จึงเป็นสารที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง หรืออันตรายใดๆ เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อทั่วไป และด้วยคุณสมบัติเด่นในการกำจัดเชื้อโรค และมีความปลอดภัยสูง Nano Silver จึงถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ และของใช้อุปโภคบริโภคหลายชนิดมานานแล้ว เช่น เคลือบท่อหายใจ เคลือบแผ่นปิดแผล เป็นส่วนผสมในครีมรักษาสิว เป็นส่วนผสมในผงซักฟอก เครื่องซักผ้า เครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

          Nano S ที่เจือจางแล้วสามารถฉีดพ่นใส่มาส์ก มือ หรือของใช้ส่วนตัวเพื่อกำจัดเชื้อโรคได้โดยตรง และเมื่อฉีดพ่นบนพื้นผิวต่างๆ Nano S จะแทรกซึมและเคลือบไปบนพื้นผิวของวัตถุและจะยังคงอยู่บนพื้นผิวนั้นๆ เพื่อทำลายเชื้อโรคจนกว่าเชื้อจะหมดไป ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่จะออกฤทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆ  Nano S ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน จึงสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวในวงกว้าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

Nano S (nano silver)
ช่วยปกป้องสิ่งของเครื่องใช้รอบๆตัวคุณ โดยฉีดพ่นละอองบนทุกพื้นผิวในทุกที่ที่มีความเสี่ยง

ลดโอกาสที่ไวรัสมาเกาะติดได้ปลอดภัยที่สุด อยู่ได้นาน

มีจำหน่ายทั้งแบบเข้มข้น และแบบชุดพร้อมใช้

50 ppm 1 ลิตร

ราคา 645 บาท

50 ppm 5 ลิตร

ราคา 1,590 บาท

100 ppm 1 ลิตร

ราคา 875บาท

100 ppm 5 ลิตร

ราคา 2,720 บาท