Home » Product & Service » แว่นตา NeoContrast

แว่นตัดแสงจ้า แสงสีเหลือง แสงUV เพื่อถนอมดวงตา

แว่นตาตัดแสงจ้า คลื่นแสงสีเหลือง แสงUV ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีเลนส์ NeoContrast ™
ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก Mitsui Chemicals ประเทศญี่ปุ่น มีสิทธิบัตรทั้งในญี่ปุ่นและอเมริกา

เลนส์พิเศษที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)

เป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับใส่ขับรถตอนกลางคืน

ช่วยลดทอนแสงจ้าจากดวงไฟที่สะท้อนเข้าตา
ช่วยให้ภาพคมชัด เห็นสีของไฟจราจร ป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร และคนข้ามถนนชัดเจน
ช่วยลดอาการล้าของดวงตา ขับรถสบายตา วิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีขึ้น และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ช่วยกระดับความสามารถในการขับขี่ยามค่าคืน
ตาทำงานหนักน้อยลง ถนอมดวงตาในระยะยาว

หรือจะใส่เวลากลางวันก็ OK

ช่วยตัดแสง UV ที่เป็นอันตราย 99.99%
ช่วยลดทอนแสงจ้าที่กระทบเข้าตา ขับรถสบายตาขึ้น

ช่วยลดความเหลืองของภาพที่เห็น ทำให้สีสันสดใสขึ้น ภาพคมชัดขึ้น
วิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีขึ้น และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ